Πολιτική διαχείρισης δεδομένων

Το όνομα και η φήμη του ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστήσιμο θεμελιώθηκαν στην εμπιστοσύνη των πελατών μας. Για το λόγο αυτό επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε βάσει της παρούσας ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (στο εξής: “ιστοσελίδα”). Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας σημαίνει αποδοχή των παρόντων όρων και των Όρων Χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης για λεπτομερέστερη ενημέρωση σχετικά με την γενικότερη πολιτική μας σε ότι αφορά την χρήση της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο από τους επισκέπτες μας.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση : contact@familyfood.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση όλων των προσωπικών δεδομένων που καταχωρούνται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας (αιτήσεις εργασίας, βιογραφικά, κάρτα Starbucks κλπ) θα γίνεται σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997.

Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι η FAMILY FOOD IKE θα τηρεί σε αρχείο (βάση δεδομένων του Τμήματος Marketing ή Ανθρώπινου Δυναμικού) και θα επεξεργάζεται τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την αξιολόγηση των αιτούντων από το αρμόδιο τμήμα. Ότι τα δεδομένα αυτά δύναται η άνω εταιρία να χρησιμοποιήσει και για λόγους εσωτερικής λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης ή για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους.

Ότι στα προσωπικά σας δεδομένα θα έχει πρόσβαση η εταιρία FAMILY FOOD IKE.Τα δεδομένα αυτά δεν θα ανακοινώνονται περαιτέρω σε τρίτους.

Ότι έχετε δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης ή/και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των άρθρων 11 έως 13 του νόμου 2472/1997, για την άσκηση των οποίων μπορείτε να απευθύνεστε στo τμήμα Marketing, οδός Δημοκρίτου 2, 55132 Φοίνικας, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310475212

Διασυνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες

Σας ενημερώνουμε ότι, αποκλειστικά προς διευκόλυνσή σας, σας παρέχουμε υπηρεσίες διασύνδεσης με άλλες ηλεκτρονικές ιστοσελίδες που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Ούτως, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την πολιτική διαχείρισης των δεδομένων τους. Η πρόσβαση σε αυτές πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Για το λόγο αυτό συνιστούμε να ενημερώνεστε σχετικά πριν καταχωρήσετε οποιαδήποτε πληροφορία στις ιστοσελίδες αυτές.

Ανήλικοι

Συνιστούμε στους γονείς να επιβλέπουν τα παιδιά τους όταν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.

Ασφάλεια

Η εταιρία μας καταβάλλει κάθε εύλογη εμπορικά και τεχνολογικά προσπάθεια στην τήρηση και επεξεργασία του αρχείου προσωπικών δεδομένων που καταχωρούνται με σκοπό να προστατεύσει τα εν λόγω δεδομένα από οποιαδήποτε τυχόν απώλεια, αθέμιτη χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.